Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS110NS

ABS110NS
ABS110NS
Nút nhấn dạng phẳng;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO

- Màu sắc: Xanh da trời

Hãng: IDEC JAPAN


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan