Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Chuyển mạch YW1S-2E10

Chuyển mạch 2 vị trí phi 22 YW1S-2E01 loại tự giữ 
Chuyển mạch YW1S-2E10

Chuyển mạch 2 vị trí phi 22 YW1S-2E01 loại tự giữ 

Tiếp điểm 1NO
Màu sắc: Màu đen
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Trung Quốc

Tag: , ,

Mặt Hàng Liên Quan