Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS110NR

ABS110NR
ABS110NR
Nút nhấn dạng phẳng;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO

- Màu sắc: Đỏ

Hãng: IDEC JAPAN


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan