Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS220NS

ABS220NS
ABS220NS
Nút nhấn dạng lồi ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 2NO

- Màu sắc: Xanh da trời


Hãng: IDEC JAPAN

Tag: ,

Mặt Hàng Liên Quan