Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS220NR

ABS220NR
ABS220NR
Nút nhấn dạng lồi ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 2NO

- Màu sắc: Đỏ


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan