Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS211NY

ABS211NY
ABS211NY
Nút nhấn dạng lồi ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO-1NC

- Màu sắc: Vàng


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan