Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS210NY

ABS210NY
ABS210NY
Nút nhấn dạng lồi ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO

- Màu sắc: VÀNG


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan