Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS210NS

ABS210NS
ABS210NS
Nút nhấn dạng lồi ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO

- Màu sắc: Xanh da trời


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan