Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS120NY

ABS120NY
ABS120NY
Nút nhấn dạng phẳng;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 2NO

- Màu sắc: Vàng


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan