Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS120NB

ABS120NB
ABS120NB
Nút nhấn dạng phẳng;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 2NO

- Màu sắc: Đen


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan