Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS110NY

ABS110NY
ABS110NY
Nút nhấn dạng phẳng;  Tự nhả

- Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO

- Màu sắc: Vàng

Hãng: IDEC JAPAN


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan