Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABS101NY

ABS101NY
ABS101NY
Nút nhấn dạng phẳng;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NC

- Màu sắc: Vàng

Hãng: IDEC JAPAN


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan