Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABFS211NY


 ABFS211NY
 ABFS211NY
Nút nhấn dạng lồi có viền bảo vệ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NO - 1NC

- Màu sắc: Vàng


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan