Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

NÚT NHẤN KHÔNG ĐÈN ABFS201NS


 ABFS201NS
 ABFS201NS
Nút nhấn dạng lồi có viền bảo vệ;  Tự nhả

Kích thước: Phi 25

- Tiếp điểm: 1NC

- Màu sắc: Xanh da trời


Hãng: IDEC JAPAN

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan