Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Nút nhấn có đèn AOLFW21611DR

 AOLFW21611DR
 AOLFW21611DR
Nút nhấn có đèn, màu đỏ, có biến áp 110VAC , dạng phẳng,  nhấn giữ, có viền bao quanh

Tiếp điểm: 1NO-1NC

kích thước: phi 22

Kiểu đèn: LEDTag:

Mặt Hàng Liên Quan