Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Đế Rơ le 14 chân SY4S-05D

Đế chắm 14 chân dẹt SY4S-05D ( dùng cho RU4S, RY4S )
Đế chắm 14 chân dẹt SY4S-05D ( dùng cho RU4S, RY4S và GT5Y-4 )
Đế cắm 14 chân dẹt
- Thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn.
- Có chân cài lên thanh rail.
Tag:

Mặt Hàng Liên Quan