Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Nút nhấn có đèn AOLW29920R

AOLW29920R
AOLW29920R
Nút nhấn có đèn, màu đỏ, không bóng  , dạng lồi,  nhấn giữ.

Tiếp điểm: 2NO

kích thước: phi 22

Kiểu đèn:  lắp bóng tùy chọn điện áp

Hãng sản xuất: IDEC


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan