Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Nút nhấn có đèn AOLW21620DR

AOLW21620DR
AOLW21620DR
Nút nhấn có đèn, màu đỏ, có biến áp 100/110VAC  , dạng lồi,  nhấn giữ.

Tiếp điểm: 2NO

kích thước: phi 22

Kiểu đèn:  LED

Hãng sản xuất: IDEC


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan