Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Nút nhấn có đèn AOLFW29910R

AOLFW29910R
AOLFW29910R
Nút nhấn có đèn, màu đỏ, không bóng, dạng phẳng,  nhấn giữ, có viền bao quanh

Tiếp điểm: 1NO

kích thước: phi 22

Kiểu đèn: Lắp bóng tùy chọn



Hãng sản xuất: IDEC - Japan


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan