Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Rơ le RU4S-CD-D100

Rơ le RU4S-CD-D100 loại lớn 4 cực 14 chân dẹp lớn,không đèn.Sản phẩm được phân phối bởi hoplongtech .,jsc với giá tốt nhất


Rơ le RU4S-CD-D100
Rơ le RU4S-CD-D100

Rơ le RU4S-CD-D100
Rơ le loại lớn 4 cực
IMAX = 6A
14 chân dẹt
Có đèn
Nguồn: 100V DC
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Nhật Bản 
Tag:

Mặt Hàng Liên Quan