Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Rơ le RU2S-D24

Rơ le RU2S-D24  loại lớn 2 cực 8 chân dẹp lớn,không đèn.Sản phẩm được phân phối bởi hoplongtech .,jsc với giá tốt nhất


Rơ le RU2S-D24
Rơ le RU2S-D24
Rơ le RU2S-D-D100
Rơ le loại lớn 2 cực, có lẫy gạt Test Relay
IMAX = 10A
8 chân dẹp lớn
Có đèn
Nguồn: 100V DC
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Nhật Bản

Mặt Hàng Liên Quan