Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Rơ le RU2S-CD-D100

Rơ le RU2S-CD-D100  loại lớn 2 cực 8 chân dẹp lớn,không đèn.Sản phẩm được phân phối bởi hoplongtech .,jsc với giá tốt nhất


Rơ le RU2S-CD-D100
Rơ le RU2S-CD-D100 
Rơ le RU2S-CD-D100 
Rơ le loại lớn 2 cực, không có lẫy gạt Test Relay
IMAX = 10A
8 chân dẹp lớn
Có đèn
Nguồn: 100V DC
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Nhật Bản

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan