Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Rơ le RU2S-C-D12

Rơ le RU2S-C-D12 loại lớn 2 cực 8 chân dẹp lớn,không đèn.Sản phẩm được phân phối bởi hoplongtech .,jsc với giá tốt nhất


Rơ le RU2S-C-D12
Rơ le RU2S-C-D12
Rơ le RU2S-C-D12 
Rơ le loại lớn 2 cực
IMAX = 10A
8 chân dẹp lớn
Không đèn
Nguồn: 12V DC
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Nhật Bản

Mặt Hàng Liên Quan