Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Đèn báo phẳng YW1P-1EQ6

Đèn báo phẳng YW1P-1EQ5
Đèn báo phẳng YW1P-1EQ6 (A, Y, R, G, S, B, W)

Đèn báo phẳng không có biến thế phi 22 YW1P-1EQ6 (A, Y, R, G, S, B, W) , điện áp 12VAC/DC

YW1P-1EQ6A (đèn báo sợi đốt, màu cam điện áp 12V AC/DC)
YW1P-1EQ6Y (đèn báo sợi đốt, màu vàng điện áp 12V AC/DC)
YW1P-1EQ6R (đèn báo sợi đốt, màu đỏ điện áp 12V AC/DC)
YW1P-1EQ6G (đèn báo sợi đốt, màu xanh điện áp 12V AC/DC)
YW1P-1EQ6S (đèn báo sợi đốt, màu xanh nước biển điện áp 12V AC/DC)
YW1P-1EQ6B (đèn báo sợi đốt, màu đen điện áp 12V AC/DC)
YW1P-1EQ6W (đèn báo sợi đốt, màu trắng điện áp 12V AC/DC)

Bóng đèn sợi đốt có thể thay thế được

Xuất sứ: Trung Quốc
Tag:

Mặt Hàng Liên Quan