Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Đèn báo phẳng YW1P-1EQ0

Đèn báo phẳng YW1P-1EQ5
Đèn báo phẳng YW1P-1EQ0 (A, Y, R, G, S, B, W)

Đèn báo phẳng không có biến thế phi 22 YW1P-1EQ0 (A, Y, R, G, S, B, W) , Full điện áp 250V AC/DC max
YW1P-1EQ0A (đèn báo sợi đốt, màu cam Full điện áp 250V AC/DC max)
YW1P-1EQ0Y (đèn báo sợi đốt, màu vàng Full điện áp 250V AC/DC max)
YW1P-1EQ0R (đèn báo sợi đốt, màu đỏ Full điện áp 250V AC/DC max)
YW1P-1EQ0G (đèn báo sợi đốt, màu xanh Full điện áp 250V AC/DC max)
YW1P-1EQ0S (đèn báo sợi đốt, màu xanh nước biển Full điện áp 250V AC/DC max)
YW1P-1EQ0B (đèn báo sợi đốt, màu đen điện áp Full điện áp 250V AC/DC max)
YW1P-1EQ0W (đèn báo sợi đốt, màu trắng Full điện áp 250V AC/DC max)

Bóng đèn sợi đốt có thể thay thế được

Xuất sứ: Trung Quốc
Tag:

Mặt Hàng Liên Quan