Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Chuyển mạch có khóa 2 vị trí tự giữ YW1K-2AE02

Chuyển mạch có khóa 2 vị trí YW1K-2AE02
Chuyển mạch có khóa YW1K-2AE01
Chuyển mạch có khóa YW1K-2AE02

Chuyển mạch có khóa 2 vị trí phi 22 YW1S-2AE02 loại tự giữ 
Tiếp điểm 2NC  
Màu sắc: Màu đen
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Trung Quốc

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan