Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Chuyển mạch YW1S-3E21

Chuyển mạch 3 vị trí tự giữ YW1S-3E21

Chuyển mạch 3 vị trí tự giữ YW1S-3E21
YW1S-3E21

Chuyển mạch 3 vị trí, loại tự giữ 

Tiếp điểm: 1NO

- Kích Thước : phi 22

- Hãng Sản Xuất: IDEC

- Phân phối bởi HOPLONGTECH.,JSC

Tag: , ,

Mặt Hàng Liên Quan