Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Bộ nguồn PS3L Series

PS3L Series thay thế PSR, PS3E và PS3C Series IDEC.PS3L Series an toàn với công suất đầu ra khác nhau, từ 10W đến 300W với các mức 5V, 12V, 24VDC.

PS3L Series
PS3L Series

Mã hàng: 
PS3L-A05AF PS3L-B24AFC PS3L-D24AFE PS3L-F12AFDT
PS3L-A05AFA PS3L-B24AFD PS3L-D24AFF PS3L-F12AFE
PS3L-A05AFC PS3L-B24AFE PS3L-D24AFG PS3L-F12AFET
PS3L-A05AFD PS3L-B24AFF PS3L-D24AFH PS3L-F12AFF
PS3L-A05AFE PS3L-B24AFG PS3L-E12AF PS3L-F12AFFT
PS3L-A05AFF PS3L-B24AFH PS3L-E12AFA PS3L-F12AFG
PS3L-A05AFG PS3L-C05AF PS3L-E12AFAT PS3L-F12AFGT
PS3L-A05AFH PS3L-C05AFA PS3L-E12AFC PS3L-F12AFH
PS3L-A12AF PS3L-C05AFC PS3L-E12AFCT PS3L-F12AFHT
PS3L-A12AFA PS3L-C05AFD PS3L-E12AFD PS3L-F12AFT
PS3L-A12AFC PS3L-C05AFE PS3L-E12AFDT PS3L-F24AF
PS3L-A12AFD PS3L-C05AFF PS3L-E12AFE PS3L-F24AFA
PS3L-A12AFE PS3L-C05AFG PS3L-E12AFET PS3L-F24AFAT
PS3L-A12AFF PS3L-C05AFH PS3L-E12AFF PS3L-F24AFC
PS3L-A12AFG PS3L-C12AF PS3L-E12AFFT PS3L-F24AFCT
PS3L-A12AFH PS3L-C12AFA PS3L-E12AFG PS3L-F24AFD
PS3L-A24AF PS3L-C12AFC PS3L-E12AFGT PS3L-F24AFDT
PS3L-A24AFA PS3L-C12AFD PS3L-E12AFH PS3L-F24AFE
PS3L-A24AFC PS3L-C12AFE PS3L-E12AFHT PS3L-F24AFET
PS3L-A24AFD PS3L-C12AFF PS3L-E12AFT PS3L-F24AFF
PS3L-A24AFE PS3L-C12AFG PS3L-E24AF PS3L-F24AFFT
PS3L-A24AFF PS3L-C12AFH PS3L-E24AFA PS3L-F24AFG
PS3L-A24AFG PS3L-C24AF PS3L-E24AFAT PS3L-F24AFGT
PS3L-A24AFH PS3L-C24AFA PS3L-E24AFC PS3L-F24AFH
PS3L-B05AF PS3L-C24AFC PS3L-E24AFCT PS3L-F24AFHT
PS3L-B05AFA PS3L-C24AFD PS3L-E24AFD PS3L-F24AFT
PS3L-B05AFC PS3L-C24AFE PS3L-E24AFDT PS3L-G24AF
PS3L-B05AFD PS3L-C24AFF PS3L-E24AFE PS3L-G24AFA
PS3L-B05AFE PS3L-C24AFG PS3L-E24AFET PS3L-G24AFAT
PS3L-B05AFF PS3L-C24AFH PS3L-E24AFF PS3L-G24AFC
PS3L-B05AFG PS3L-D12AF PS3L-E24AFFT PS3L-G24AFCT
PS3L-B05AFH PS3L-D12AFA PS3L-E24AFG PS3L-G24AFD
PS3L-B12AF PS3L-D12AFC PS3L-E24AFGT PS3L-G24AFDT
PS3L-B12AFA PS3L-D12AFD PS3L-E24AFH PS3L-G24AFE
PS3L-B12AFC PS3L-D12AFE PS3L-E24AFHT PS3L-G24AFET
PS3L-B12AFD PS3L-D12AFF PS3L-E24AFT PS3L-G24AFF
PS3L-B12AFE PS3L-D12AFG PS3L-F12AF PS3L-G24AFFT
PS3L-B12AFF PS3L-D12AFH PS3L-F12AFA PS3L-G24AFG
PS3L-B12AFG PS3L-D24AF PS3L-F12AFAT PS3L-G24AFGT
PS3L-B12AFH PS3L-D24AFA PS3L-F12AFC PS3L-G24AFH
PS3L-B24AF PS3L-D24AFC PS3L-F12AFCT PS3L-G24AFHT
PS3L-B24AFA PS3L-D24AFD PS3L-F12AFD PS3L-G24AFT

Tag:

Mặt Hàng Liên Quan