Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Timer GT5Y-4SN3D24

Timer GT5Y-4SN3D24 nguồn cấp 24V DC,kiểu điều khiển On delay.Sản phẩm được phân phối bởi hoplongtech .,jsc với giá tốt nhất.

Timer GT5Y-4SN3D24
Timer GT5Y-4SN3D24 
Timer kích thước nhỏ-loại chân dẹp GT5Y-4SN3D24 Dãy thời gian: 3s/30s/3m/30m
Nguồn cấp: 24V DC
Tiếp điểm: 4PDT
Kiểu điều khiển: On delay
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Nhật Bản


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan