Banner quảng cáo 1 Banner quảng cáo 2

Rơ le RU4S-NF-D24

Rơ le RU4S-NF-D24 loại lớn 4 cực 14 chân dẹp lớn,không đèn.Sản phẩm được phân phối bởi hoplongtech .,jsc với giá tốt nhất

Rơ le RU4S-NF-D24
Rơ le RU4S-NF-D24
Rơ le RU4S-NF-D24
Rơ le loại lớn 2 cực
IMAX = 6A
14 chân dẹp lớn
Không đèn
Nguồn: 24V AC
Hãng sản xuất: IDEC
Xuất xứ: Nhật Bản


Tag:

Mặt Hàng Liên Quan